1949 - חברת הנוער גלילה

תגובות (1)
הוספת תגובה
חיותה
לפני 16 חודשים
המדריכים: דורקה ולילי (יושבות שורה שניה באמצע, שמעון יהודה (עומד באמצע)....
המדריכים: דורקה ולילי (יושבות שורה שניה באמצע, שמעון יהודה (עומד באמצע).