Toggle Fullscreen
...

1970 - המחצבה והמטמנה יש לכם מה להוסיף? - שתפו אותנו!

חזרה לציר הזמן
גלריה (42)
אודות המחצבה והמטמנה
מאיר אורקין
השופל חושף כורכר לכריה במחצבה
שמעון אלמוג הטרזן המקומי מזיז הרים
המחצבה העמסת כורכר
מוסה גרינברג
הכנת הבור להטמנת אשפה
תא הטמנה
תא הטמנה מצופה יריעה
לוגו המשאיות
העמסת אשפה על המשאית
המשאיות שהובילו אשפה לאתר בחיפה
הטריילר בדרכו למטמנה עמוס באשפה
הטריילר פורק אשפה
הטריילר במערומיו
הטריילר בתהלוכת הביכורים
משאית 1
עוד משאית להובלת אשפה
משאית להובלת אשפה
שלט הכניסה למטמנה
המשקל בכניסה למטמנה
טיפול באשפה
צוות המטמנה מימין: סאלח, שמעון, מוסה
יום יום במטמנה
עבודות במטמנה
הקומפקטור בפעולה
פריקת אשפה
בנית התא החדש, ציפוי הקרקעית ביריעות וכיסוי היריעות בחצץ
כיסוי התא ביריעות
תא הטמנת האשפה
תא ההטמנה
תא ההטמנה
ניפוי כורכר לקבלת חול מתאים לכיסוי יריעות איטום קרקעית הבור
הקומפקטור הראשון 1994
D-9
התחנה לייצור חשמל מגזי האשפה
הגנרטור להפקת חשמל מגז
הגנרטור מאחור
תחנת החשמל הירוק
המתקן הירוק גנרטור מייצר חשמל מגזי האשפה
אבי אובנטל
מבט מהאויר על האתר
תגובות (0)
שליחה
תודה, תגובתך נשלחה בהצלחה